070-631 65 05 info@berga.net

Produktionsåret

Vi odlar i princip all mark enligt KRAVs regler, ev. nyinköpt mark kan dock ta ett par år att ställa om. Vi har ca 165 ha spannmål (vete, korn, havre och råg ibland), 50 ha trindsäd och oljeväxter (ärtor, bönor, raps och lin), 25 ha frövall (ängsvingel, timotej och rödklöver) och 10 ha bete. Odlingssäsongen börjar med att ta hem eller rensa fram årets utsäde. Gödsel från hönsen och inköpt rötrest från biogastillverkning sprids på åkrarna innan de harvas klart för sådd. Vi sår med en Cameleon som har ett bredare avstånd mellan såraderna. Så snart grödan tittar upp byter vi från såbillar till hackskär på Cameleon och kör alla åkrar igen för att hacka bort ogräs mellan raderna. När de första gröna stråna visar sig i beteshagen är det dags att släppa ut tackorna och alla lammen som fötts under vårvintern. Men innan dess ska staketen gås över. Året går vidare med lammvägning och flyttning till nya beten, betesputsning och grässkörd. Ytterligare hackning av grödorna och därefter körning med tistelskärare för att hålla nere ogräset. I slutet av juli är det fröskörd och sedan drar tröskningen igång i augusti. Allt körs hem till torken för att torkas ner till rätt vattenhalt och därefter lagras för att blandas till hönsfoder under kommande år. De först tröskade åkrarna plöjs, gödslas och harvas snabbt för att hinna höstså. Efter skörd ska helst allt hinna plöjas innan det blir vinter.