070-631 65 05 info@berga.net

Vi investerar just nu för att utveckla förädlingen av egenproducerade produkter. Vi bygger ett nytt hus med utrymme för glass- och produktionskök, gårdsbutik och café. En del av pengarna till detta kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Det tackar vi för!

På Berga gård bedrivs växtodling och äggproduktion enligt KRAVs regler, vi pressar även linolja och föder upp lamm.